חכמת לב

1. תמימות היא חכמה עמוקה הרבה יותר מהחוכמה עצמה.

 

2. שמחה איננה רק תוצאה נעימה של מציאות מאירה וטובה
              שמחה היא האנרגיה והכוח להתמודד עם המציאות וקשייה.
              שמחה איננה רק הרגשה,שמחה היא השקפת עולם. (מי שטעם יין הונגרי)

 

3. אפשר להיות עצובים לפעמים אבל צריך לזכור שגם כשעצובים אסור להפסיק את השמחה.

 

4. על ידי צחוק יוצאים מעולם קטן לעולם גדול,
              ומזמן דחוק לזמן מרווח
              ומנפש צרה לנפש רחבה. (זוהר).

 

5. "הזורעים בדמעה-ברינה יקצורו"
               סוד החיים הוא להיות בדמעה-ברינה
             דמעות יחד עם שמחה . (תלמידי הבעל שם-טוב).

 

6. כל המעשים הטובים שאדם עושה,
          והם מביאים טובה לו ולעולם כולו-
            עיקר הטוב שבהם הוא מפני
            שהאדם עצמו נעשה על ידם טוב! (הרב קוק).

 

7. כדי להבריא את הדימוי העצמי שלנו,
           עלינו להקדיש תשומת לב גדולה למעלותינו ולמעשינו הטובים,
שבדרך כלל איננו מייחסים אליהם די.